De waarde van mantelzorg: mantelzorgers zijn per gemeente miljoenen euro’s waard

De waarde van mantelzorgers per gemeente loopt in de miljoenen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht van MantelzorgNL.

Ook is berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In Groningen zou dat de gemeente jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112 miljoen euro.

1,5 miljard uur

In maart van dit jaar becijferde Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen.

Scheve verhoudingen

Door deze cijfers per gemeente in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen en het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Zo zijn er in De Bilt (ruim 42.000 inwoners) 13 duizend mantelzorgers actief die in totaal 3,9 miljoen uur aan mantelzorg besteden. De waarde van hun inzet ligt tussen de 36 en 60 miljoen euro per jaar. Als zij door professionals vervangen moeten worden kost dat tussen 82 en 112 miljoen euro per jaar. Terwijl De Bilt vanuit het Rijk circa 300.000,- euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

Gemeentelijke tekorten

Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL:

‘Door bezuinigingen verschuift geld dat is bedoeld voor bijvoorbeeld het waarderen van mantelzorgers naar andere kostenposten binnen de gemeente. Dat betekent dat gemeenten niet uitgeven wat zij ontvangen voor mantelzorg. Helaas is het exacte bedrag dat wordt uitgegeven niet goed te herleiden, wat sturing en controle extra moeilijk maakt. Vaak wordt mij gevraagd of er vanuit het Rijk budget bij moet voor mantelzorgondersteuning, maar zolang de budgetten die hier wél voor bedoeld zijn, niet worden ingezet, voeren we een onmogelijke discussie.’

Verdere bezuinigingen voorkomen

Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door MantelzorgNL opgeroepen om verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

Partners