E-learning Samen geven we kleur

Deze module is onderdeel van het project Samen Geven We Kleur (MantelzorgNL). In het project is kennis opgehaald over cultuursensitief vrijwilligerswerk om mantelzorgers (beter) te kunnen ondersteunen. Op basis van het verzamelde materiaal is er, naast deze e-learning module, een training en een handreiking ontwikkeld. Je kunt de e-learning module los volgen of als voorbereiding op deze training. Afhankelijk van je leervraag kun je een aantal onderdelen los volgen of de gehele module doorlopen.

Partners