E-learnings

Omzien naar elkaar

Mantelzorgers geven zorg en ondersteuning aan een naaste vanuit een al bestaande relatie. Maar er zijn nog meer vormen van zorg en ondersteuning geven aan elkaar. Een daarvan is hulp van buren, waarbij buurtbewoners naar elkaar omzien. Dit wordt ook we …
Ga naar Omzien naar elkaar

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelz …
Ga naar Respijtzorg

Mantelzorg in balans

Mantelzorgers zijn niet alleen mantelzorger. Ze hebben een gezin, betaald werk of studie. Ze ontmoeten vrienden, gaan op stap, lezen een boek of doen aan sport. Mensen willen zoveel mogelijk gewoon hun leven kunnen leiden. Door het mantelzorgen lukt da …
Ga naar Mantelzorg in balans

Mantelzorg en zingeving

Mantelzorg en zingeving  ‘Mijn man Cees heeft een ernstige vorm van MS en kan alleen zijn rechterarm bewegen. Al 10 jaar ben ik zijn mantelzorger. Iedere dag staan we voor dezelfde uitdagingen. Hoe geef je het leven nog zin binnen de mogelijkheden die …
Ga naar Mantelzorg en zingeving

Mantelzorg en eenzaamheid

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dat hoort bij het leven. Maar wanneer gevoelens van eenzaamheid langer aanhouden kan het leiden tot problemen. Eenzaamheid is altijd een persoonlijke ervaring. Dat betekent dat twee mensen in precies dezelfde situa …
Ga naar Mantelzorg en eenzaamheid

Werk en mantelzorg

Zo’n 1 op de 5 werknemers combineert het werken met mantelzorg. Bij werknemers in de zorgsector is dat zelfs nog iets meer: 1 op 4. Het gaat dus om veel mensen die werk en mantelzorg combineren. Deze combinatie is lang niet altijd makkelijk. Wanneer me …
Ga naar Werk en mantelzorg

Mantelzorg en vitaliteit

Mensen willen, ook als mantelzorg in hun leven komt, zoveel mogelijk gewoon hun leven kunnen leiden. Door het zorgen voor een ander kan die wens onder druk komen te staan. Vaak gaat dat met kleine stappen: wat minder naar verjaardagen, minder sporten o …
Ga naar Mantelzorg en vitaliteit

Kennisbundel mbo

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Door met hen samen te werken, kunnen professionals goede zorg en ondersteuning geven. Die samenwerking levert vaak veel moois op, maar zorgt ook regelmatig voor dilemma’s. Wie is bijvoorbeeld verantwoordel …
Ga naar Kennisbundel mbo

Kennisbundel hbo

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Door met hen samen te werken, kunnen professionals goede zorg en ondersteuning geven. Die samenwerking levert vaak veel moois op, maar zorgt ook regelmatig voor dilemma’s. Wie is bijvoorbeeld verantwoordel …
Ga naar Kennisbundel hbo

E-learning dementie

De e-learning module bevat een handreiking voor sociale professionals die werken met mantelzorgers en naasten van mensen met dementie. Het betreft kennis over de gevolgen op het dagelijks leven van mantelzorgers en naasten. De e-learning module helpt b …
Ga naar E-learning dementie

Voor de docent

Je bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat je al aandacht besteedt aan informele zorg in jouw onderwijs of van plan bent om dat te gaan doen. Gelukkig hoef je als docent het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er is al veel kennis en mate …
Ga naar Voor de docent

Stage lopen

Een Stagebureau Informele Zorg biedt betekenisvolle stages in de informele zorg. Een Stagebureau wordt opgezet binnen een welzijnsorganisatie, een steunpunt mantelzorg of een vrijwilligersorganisatie. MBO- en HBO-studenten worden voor één van hun stage …
Ga naar Stage lopen

Inzet ervaringsdeskundigheid

Werken met ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Ongeveer één op de vier jongeren tussen de 16 en 24 jaar groeit op als jonge mantelzorger. Onder studenten is er dus al veel ervaring als informele zorger aanwezig. Het is belangrijk dat st …
Ga naar Inzet ervaringsdeskundigheid

Trends en ontwikkelingen

Informele zorg is altijd in ontwikkeling. Zeker met grote maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, ouderen die langer thuis wonen, tekorten in de zorg en het beleid voor het omzien naar elkaar komt er een grotere druk op informele zorgers te sta …
Ga naar Trends en ontwikkelingen

Wat is informele zorg?

Informele zorg gaat over het onbetaald helpen van anderen, zoals het helpen in je gezin met taken die je ouders niet kunnen doen of je broer of zus die extra aandacht of zorg nodig heeft. Maar ook het ondersteunen van een vriend(in) die het moeilijk ha …
Ga naar Wat is informele zorg?

Oog voor diversiteit

Over mantelzorg wordt ook wel gezegd: je was het, je bent het of je wordt het. Iedereen kan mantelzorger zijn of worden. Het maakt dus niet uit wat je gender, leeftijd, religieuze overtuiging of opleidingsniveau is. Het is belangrijk om in je werk oog …
Ga naar Oog voor diversiteit

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of verstandelijk beperkt familielid. Zij geven niet alleen zorg aan hun familielid, maar maken zich vaak ook extra zorgen of ervaren zelf een tek …
Ga naar Jonge mantelzorgers

Kijktip: Kanaal Sociaal

Voor de zesdelige documentaireserie Kanaal Sociaal strijken regisseurs Nelleke Koop en Stephane Kaas meer dan een jaar lang neer in Deventer. Zij volgen de levens van zes Deventenaren die voor een dierbare zorgen. Nieuwsgierig? Je leest hier meer over …
Ga naar Kijktip: Kanaal Sociaal

Ontspoorde mantelzorg

Als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, bestaat het risico op ontspoorde mantelzorg. Bij ontspoorde mantelzorg krijgt degene voor wie gezorgd wordt niet meer de zorg die hij/ zij nodig heeft. Waar de grens ligt tussen goede mant …
Ga naar Ontspoorde mantelzorg

Netwerk in kaart brengen

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan biedt visuele hulpmidde …
Ga naar Netwerk in kaart brengen

Vrijwilligersklem

Bijna de helft van de vrijwilligers in de zorg en ondersteuning zit in een zogenoemde vrijwilligersklem. Het begrip ’vrijwilligersklem’ gaat over de spanning tussen de loyaliteit van de vrijwilliger naar de persoon die ondersteuning ontvangt en de beho …
Ga naar Vrijwilligersklem

Kenmerken van het netwerk

Er komt in zorg en welzijn steeds meer aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt. Mensen hebben zelf een belangrijke rol in het versterken of het behouden van dit sociale netwerk. Zij ontmoeten anderen, leggen contacten, maken vrienden, helpen an …
Ga naar Kenmerken van het netwerk

Verder leren op de e-learningmodules

Partners