Eerste stap naar een onderzoeksagenda Informele Zorg

Mensen overleggen

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen verleners van informele en (semi)formele zorg. Hierbij is het vertrekpunt dat informele zorg het fundament vormt en formele zorg daarbij aansluit. Dit heeft grote implicaties voor zowel professionals, hulpvragers en hun informele zorgverleners.

Maandag 3 juni vond in Ede een denktankbijeenkomst Informele Zorg plaats, georganiseerd door het Lectorenplatform Informele Zorg. Op welke onderwerpen, als het gaat over mantelzorg/informele zorg, moet praktijkgericht onderzoek vanuit het Hbo zich richten? Die vraag stond centraal. Er was een grote opkomst en het was een inspirerende middag. De gesprekken in kleine groepen hebben waardevolle input opgeleverd voor het ontwikkelen van een onderzoeksagenda voor Informele Zorg.

De aanwezigen bij deze denktank bijeenkomst waren de stuurgroepleden van het lectorenplatform Informele Zorg. Er waren rond de 30 experts op het gebied van informele zorg.

De stuurgroepleden van het lectorenplatform zijn lectoren en senior onderzoekers van 7 hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool) en deskundigen op het thema informele zorg van 3 kenniscentra (MantelzorgNL, Movisie en Pharos).

De aanwezige genodigden waren professionals uit zorg en welzijn, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers van onder meer de volgende organisaties: Vilans, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), The Netherlands Institute for Social Research (SCP) Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Amsterdam UMC, UMC Groningen, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Mantelzorgelijk, Actiz, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN); Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW); Markant en LOO Sociaal Werk.

Meer informatie zie:

https://kennisinformelezorg.nl/lectorenplatform/

Partners