Kerk in actie tijdens coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben ook Beusichem niet overgeslagen. De kerk in Beusichem was daardoor genoodzaakt haar deuren te sluiten. Na een paar weken kwamen Clarinda van Lunteren en Teska van Vuuren op het idee om niet stil te blijven zitten, maar de handen uit de mouwen te steken.

Teska vertelt: ‘We hadden verschillende ideeën. Zo hebben we een lijst van ouderen en alleenstaanden opgesteld, om te kijken wat we voor hen konden betekenen. Ook wilden we hulp bieden aan gezinnen die in de knel kwamen. We wilden vraag en aanbod bij elkaar brengen. Communicatie was daarin belangrijk. Toen ontstond een idee om een huis-aan-huis brief te maken, waarin we ons aanbod onder de aandacht wilden brengen onder de inwoners.’

‘Dit leverde heel veel creativiteit en ideeën op,’ vult Clarinda aan. ‘Er ontstond een sfeer van waardering en behulpzaamheid. Om een voorbeeld te geven was er een mevrouw die een straat in het dorp geadopteerd heeft. Vervolgens bracht ze daar cakejes en kaartjes rond. Er ontstonden veel van dit soort initiatieven. Dit soort ideeën brachten we onder de aandacht in de nieuwsbrieven.’

‘Je zou kunnen zeggen dat die nieuwsbrieven de onderlinge saamhorigheid versterkt hebben. We hebben veel positieve reacties gekregen. Sommige mensen zijn zich ook gaan afvragen wat we als kerk eigenlijk deden en of dat onze taak wel was. Maar ik denk dat de kerk júist een taak heeft in de maatschappij. Die taak houdt in dat je mensen met elkaar verbindt en ruimte biedt voor zingevingsvragen. Het zorgen voor elkaar en er voor elkaar zijn stond daarin centraal. Dat is denk ik het belangrijkste, om als kerk gastvrij en open te zijn naar de ander.’

(Bron radiofragment: Radio Gelderland)

Partners