Logo van het lectorenplatform

Lectorenplatform

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen verleners van informele en (semi)formele zorg. Hierbij is het vertrekpunt dat informele zorg het fundament vormt en formele zorg daarbij aansluit. Dit heeft implicaties voor zowel professionals, hulpvragers en hun informele zorgverleners. Om bij te dragen aan goede ondersteuning van en samenwerking met informele zorg is het lectorenplatform Informele Zorg gestart, dankzij financiering vanuit Regieorgaan SIA.

In dit lectorenplatform worden de krachten gebundeld op het thema Informele Zorg met de ambitie om te komen tot:

  1. Versterking van kwalitatief, hoogwaardig praktijkgericht onderzoek rondom informele zorg;
  2. Optimale agendering van het thema binnen de landelijke onderzoeksprogrammering en bijbehorende subsidiestromen;
  3. Innovaties in de praktijk en opleidingen voor zorg- en welzijn/sociaal werk.

Het platform is een samenwerking tussen lectoraten die zich vanuit zorg en welzijn bezig houden met het thema Informele Zorg. In totaal op dit moment zijn zes hogescholen betrokken:

  • Hanzehogeschool Groningen 
  • Hogeschool van Amsterdam 
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool InHolland 
  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Hogeschool Rotterdam

Verder zijn ook grote landelijke koepelorganisaties en kennisinstellingen op het gebied van informele zorg betrokken, namelijk:

Wil je meer weten over de verschillende lectorenplatforms in Nederland? Lees dan verder op de website van Regieorgaan SIA.