Nieuw: handreiking informele steun

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers. Met deze handreiking voor professionals beogen de Samenwerkende Beroepsverenigingen in het Jeugddomein (SBJ) de inzet van informele steun te bevorderen. Het belang daarvan wordt breed onderkend. Van politiek, beleidsmakers, wetenschappers tot cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals
zelf: Iedereen vindt het belangrijk. En toch blijkt uit signalen van jeugdigen en ouders dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze.

Om het samenwerken met belangrijke personen uit het sociale netwerk en informele steun te bevorderen zet deze handreiking uiteen wat informele steun precies is, waarom het zo belangrijk is en wat je als professional nodig hebt en tegenkomt als je er concreet mee aan de slag gaat.

>> Download de handreiking hier.

Partners