Oog voor diversiteit

Het maakt niet uit wat bijvoorbeeld iemands gender, leeftijd, religieuze overtuiging of opleidingsniveau is: iedereen kan mantelzorg geven. Het is belangrijk oog te hebben voor die diversiteit, omdat de ervaringen en daarmee ook de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers veel van elkaar kunnen verschillen. 

Aandacht hebben voor de individuele achtergronden en ervaringen van mantelzorgers zorgt ervoor dat mantelzorgers beter kunnen worden begrepen. Binnen zorgnetwerken waarin mantelzorgers, zorgvragers en professionals met elkaar optrekken kan dit begrip ervoor zorgen dat er betere samenwerkingsrelaties ontstaan.

Als je aandacht hebt voor diversiteit, is het van meerwaarde om niet alleen rekening te houden met de achtergrond van de mantelzorger, maar ook met die van de zorgvrager. Daarnaast is het belangrijk je te realiseren dat de sociale context waarin de mantelzorg wordt gegeven telkens anders is. Zo zullen er verschillen zijn in de sociale relaties tussen mantelzorgers en zorgvragers, in aanwezige hulp vanuit informele en formele netwerken om hen heen en in culturele ideologieën over het geven van zorg (Crenshaw, 1989; Hengelaar et al., 2021). Op zo’n manier uitgaan van combinaties van diversiteitskenmerken die mantelzorgsituaties van elkaar doen verschillen, wordt ook wel intersectionaliteit of kruispuntsdenken genoemd. Op de website van Movisie kun je daar meer over lezen.

>> Ook interessant: bekijk de infographic ‘Groepen Mantelzorgers’ van Movisie.

Intersectioneel perspectief op deze website

Op de pagina ‘Wie is de mantelzorger?’ kun je doorklikken naar meer informatie over specifieke groepen mantelzorgers. Houd er dan rekening mee dat iemand nooit alleen jong is, of alleen man. Jonge mantelzorgers verschillen bijvoorbeeld van elkaar in gender, opleidingsniveau, en culturele achtergrond en de sociale contexten waarin zij zich bevinden zullen ook van elkaar verschillen.

>> Wil je meer weten over inclusieve mantelzorgondersteuning? Bekijk de filmpjes op de website van Movisie.

Bronnen

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1(8), 139-167.

Hengelaar, A.H., Wittenberg, Y., Kwekkeboom, R., van Hartingsveldt, M. & Verdonk, P. (2021). Intersectionality in informal care research: a scoping review. Scandinavian Journal of Public Health, 1-19. https://doi.org/10.1177/14034948211027816.

Hengelaar, R. & Wittenberg, Y. (2022). Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers. Sociale Vraagstukken, via https://www.socialevraagstukken.nl/heb-oog-voor-diversiteit-onder-mantelzorgers/

Partners