Stage lopen

Een Stagebureau Informele Zorg biedt betekenisvolle stages in de informele zorg. Een Stagebureau wordt opgezet binnen een welzijnsorganisatie, een steunpunt mantelzorg of een vrijwilligersorganisatie. MBO- en HBO-studenten worden voor één van hun stages gekoppeld als maatje aan een hulpvrager (en hun mantelzorger). Zo sla je twee vliegen in één klap. Aan de ene kant bieden studenten een vorm van informele zorg, als vrijwilliger. Enkele uren per week trekt de student op met de hulpvrager: ze doen boodschappen, kletsen, gaan naar buiten om te wandelen of spelen spelletjes. Deze aandacht maakt het leven van de hulpvrager een klein beetje mooier en het geeft de mantelzorger wat ruimte en vrije tijd. Aan de andere kant doet de student ervaring op met informele zorg; zij maken kennis met vrijwilligerswerk en mantelzorg en met de leefwereld van kwetsbare mensen in hun thuissituatie. Zo bereiden zij zich voor op hun toekomst als beroepskracht in zorg en welzijn.

Leren omgaan met een beperking

Floortje is 19 jaar en eerstejaars hbo-student Toegepaste psychologie. Zij loopt haar stage bij mevrouw Metzlar van 96 jaar. Floortje komt bij mevrouw Metzlar thuis en de tijd die ze samen doorbrengen besteden ze aan wandelen, kletsen, uitstapjes naar het tuincentrum, knutselen of naar de markt gaan. Mevrouw is slechtziend en kan niet zonder begeleiding op straat. Floortje vindt het belangrijk om hier mee te leren om gaan. Ze heeft vanaf dag één tegen mevrouw gezegd dat ze best streng mag zijn. Zo was gelijk de eerste les: ‘Hou de vloer altijd vrij, geen tassen op de grond!’

Floortje leert al snel hoe belangrijk goede communicatie is. Dat ze duidelijk moet zeggen wat ze bedoelt, vooral als ze mevrouw op straat begeleidt. Floortje heeft respect gekregen voor iemand die slechtziend is: ‘Het is erg vervelend als anderen denken dat ouderen of mensen met een beperking niets meer kunnen.’

Begeleiding

Haar stage vond Floortje via de stagebank van de onderwijsinstelling. Na het kennismakingsgesprek bij Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam, had ze er meteen een goed gevoel bij. Floortje heeft deze stage gekozen omdat ze het mooi vindt om bij ouderen te zijn en van hen te leren: “Ik zie ouderen niet zoals ouderen, zij worden soms in een hoekje geplaatst. Ouderen zijn mensen met veel wijsheden”. Vanuit Markant krijgt Floortje regelmatig opdrachten. Floortje maakt eens per maand een stageverslag. Daarin beschrijft ze een leermoment dat ze met haar stagebegeleidster bespreekt. Ook als iets even lastig is of niet goed gaat, dan weet Floortje haar begeleidster te vinden.

Leren van elkaar

Het is belangrijk dat er een klik is tussen de student en de oudere. Als er geen klik is dan kunnen beide partijen dat aangeven bij de stageorganisatie. Tussen Floortje en mevrouw zit het wel goed. Mevrouw Metzlar vindt het belangrijk dat de stage een win-win is voor beide partijen. Ze is geïnteresseerd in de wereld en in hoe jonge mensen in het leven staan. Mevrouw vertelt veel over de oorlog. Voor Floortje is dit geschiedenis, maar voor mevrouw voelt dit nog als dichtbij in haar leven. Zo leren ze van elkaar. Ook leert Floortje verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van mevrouw in huis en op straat. Ze ziet nu hoe het is om op straat te lopen als je slechtziend bent. De stage is voor Floortje een bijzondere ervaring: “Je haalt er voldoening uit”.

Matchen op basis van gemeenschappelijke interesses

Mevrouw Metzlar heeft nu voor het 6e jaar een student via Markant, altijd met veel tevredenheid. Markant heeft steeds studenten uitgezocht die bij haar passen en met wie ze gemeenschappelijke interesses heeft, zoals reizen. Ze vindt het een fijn idee dat de studenten gevraagd hebben om stage te lopen bij een oudere. ‘Dat is een belangrijke voorwaarde, want de studente moet wel gemotiveerd zijn,’ vindt mevrouw Metzlar. Met alle studenten had mevrouw een goede band. Het zijn zowel jongens als meiden geweest, tussen de 18 tot 23 jaar. Wel vindt mevrouw Metzlar het jammer dat de studente na een jaar alweer weg is: ‘Maar de deur staat altijd open.’ Met sommige van hen heeft ze nog steeds af en toe contact.

Samenwerking met de opleiding

Als Stagebureau bied je een leerplek voor studenten, die aansluit bij de opleiding. Dat vraagt om een iets andere aanpak dan bij het werven en begeleiden van vrijwilligers. Denk aan het werven van studenten via een stagebank of stagemarkt, afstemming en afspraken met de opleiding over de beoordeling (halverwege en einde schooljaar) en het organiseren van een training of intervisie voor studenten. Draagvlak en enthousiasme is binnen de organisatie een randvoorwaarde om de stages tot een succes te maken.

Inspiratie

Handboek Stagebureau informele zorg (2020)

 

Partners