Video: de waarde van mantelzorg

Videobord

Maarten Bouwhuis sprak tijdens het webinar De waarde van mantelzorg op 22 juni met verschillende gasten over de betekenis van mantelzorg voor de Nederlandse samenleving en wat er zou moeten gebeuren voor mantelzorgers.

In dit webinar gaan Mirjam de Klerk (SCP) en Jerien den Blanken (Ecorys) in op de nieuwste cijfers van het aantal mantelzorgers, de overbelasting bij mantelzorgers en de waarde van de inzet van mantelzorgers. Dat laatste uitgedrukt in euro’s en wat het de maatschappij kost als een mantelzorger uitvalt door overbelasting.

Inge Jongman (Wethouder Gemeente Groningen), Anita Peters (Movisie) en Victoria Nagelkerke (mantelzorgsteunpunt De Bilt) gaan in op de ondersteuning van mantelzorgers, zelfredzaamheid en de rol van gemeenten.

Leestip | De waarde van mantelzorg: mantelzorgers zijn per gemeente miljoenen euro’s waard

Pieter Hilhorst (RVS) zet in een gloedvol betoog uiteen hoe de noodzakelijke optimale samenwerking tussen formele en informele zorg er uit kan zien en dit ondersteund kan worden.

En tot slot een persoonlijke inbreng van jonge mantelzorger Vianna Spang en de oproep van Liesbeth Hoogendijk om mantelzorg als serieus thema mee te nemen in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Bekijk het webinar hier.

Partners