Vinden en verbinden van vrijwilligers

Het aanbod vrijwilligerswerk is groot. Groter dan het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen. De juiste vrijwilliger vinden en deze vervolgens aan je organisatie verbinden vraagt veel aandacht en een goed doordacht plan dat verankerd is binnen het vrijwilligersbeleid. Volgens het Platform Vrijwillige Inzet NOV zijn er verschillende aandachtspunten te onderscheiden bij het vinden en verbinden van vrijwilligers. Het gaat om het werven, begeleiden en waarderen dan wel belonen van vrijwilligers.

Vinden

Aan de werving van vrijwilligers gaan een aantal belangrijke vragen vooraf. Is men binnen de organisatie op zoek naar vrijwilligers die zich voor een langere periode aan de organisatie willen verbinden? Of is men (ook) op zoek naar vrijwilligers op de korte termijn die zich, misschien wel eenmalig, voor een ander willen inzetten? En is men op zoek naar vrijwilligers binnen een specifieke groep? Een oproep op Facebook zal over het algemeen meer jongeren dan ouderen bereiken. Als men specifiek op zoek is naar ouderen, jongeren, asielzoekers en statushouders of vrijwilligers met een beperking dan vraagt dit om specifieke aandacht in de werving.

Er zijn verschillende redenen waarom vrijwilligers vrijwilligerswerk gaan doen en blijven doen. Matching én begeleiding dienen afgestemd te worden op de motieven én op de kwaliteiten van de vrijwilliger. Een motief als ‘sociale contacten opdoen’ vraagt een andere insteek voor begeleiding dan motieven als ‘zelfontplooiing’ of ‘iets voor een ander willen betekenen’. Die laatste is overigens het meest genoemde motief van vrijwilligers binnen zorg en welzijn. Motieven en kwaliteiten veranderen met de tijd dus essentieel is dat er goed geluisterd wordt en er aandacht is voor vrijwilligers en je inspeelt op die veranderende behoeften.

Begeleiden van vrijwilligers vraagt dus een gedegen aanpak, waarin naast een coördinator, de (zorg)professional een belangrijke rol heeft. Het creëren van draagvlak en investeren in ruimte en professionalisering ten aanzien van vrijwilligerswerk is dan ook nodig. Goede samenwerking tussen (zorg)professionals en vrijwilligers heeft een positieve invloed op de binding van vrijwilligers aan de organisatie. Heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk is essentieel, deze aspecten voor goede samenwerking zijn gevat in het zogenaamde WIFA-model. Dit staat voor Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. De bijbehorende vrijwilligersscan biedt inzicht in hoe betrokkenen de samenwerking ervaren.

Waarderen en belonen

Veel vrijwilligers hebben als motivatie het opdoen van nieuwe ervaringen of zichzelf ontwikkelen. Regelmatig aandacht hebben voor ontplooiing in persoonlijke gesprekken en het faciliteren van ontwikkeling met behulp van bijvoorbeeld trainingen ondersteunt de vrijwilliger bij het zo goed mogelijk doen van het werk. Naast het opleiden van de vrijwilliger, kan een EVC-traject in sommige gevallen een belangrijke vorm van waardering zijn. Bijeenkomsten met een feestelijk tintje worden gewaardeerd vanwege de mogelijkheden voor ontmoeting en netwerken. Het zit hem in de kleine dingen. Een kerstpakket, een klein presentje en gratis koffie, net zoals betaalde krachten, is voor de meeste vrijwilligers symbolisch voor het gevoel erbij te horen en dat hun inzet gezien wordt.

Inspiratie

Vereniging NOV Vinden en binden

Online cursus vinden en verbinden

WIFA-model & vrijwilligersscan

Quickscan vinden en verbinden; een instrument voor vrijwilligersmanagement in de praktijk

Webinar: hoe begeleid je vrijwilligers?

Webinar: hoe speel je in op de motivatie van de vrijwilliger?

Het vrijwilligerskwadrant

Het WIFA-model

E-learning: Samen geven we kleur

Partners