Wie is de mantelzorger?

Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. Je bent mantelzorger als je iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Iedereen kan op een dag mantelzorger worden. Dat betekent dat er een grote diversiteit is onder mantelzorgers. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben, omdat mantelzorgers verschillende ervaringen en ondersteuningsbehoeften kunnen hebben.

Wie is de mantelzorger?

Partners